This Ashtottara on Mathru Sri Sarada was composed by Sri Lakshmana Swamy after Saradamma's self-realisation. This Ashtottara is unique in that it is a composition on a living Jnani by a living Jnani and by a Guru on his disciple.  PDF

श्री लक्ष्मणभगवान्विरचितम् मातृश्रीशारदा अष्टोत्तरशतनामावली
Śrī Lakṣmaṇabhagavānviracitam Mātṛśrīśāradā Aṣṭottaraśatanāmāvalī
1 ॐ श्री शारदायै नमः Oṁ Śrī Śāradāyai Namaḥ
2 ॐ श्री मात्रे नमः Oṁ Śrī Mātre Namaḥ
3 ॐ दृढविरागिण्यै नमः Oṁ Dṛḍhavirāgiṇyai Namaḥ
4 ॐ श्री अरुणाचलशिव प्रियायै नमः Oṁ Śrī AruṇācalaŚiva Priyāyai Namaḥ
5 ॐ श्री लक्ष्मणकृपाप्राप्त आत्मसाक्षात्कारायै नमः Oṁ Śrī Lakṣmaṇakṛpāprāpta Ātmasākṣātkārāyai Namaḥ
6 ॐ नष्टमानसायै नमः Oṁ Naṣṭamānasāyai Namaḥ
7 ॐ हृदयकुहर निवासिन्यै नमः Oṁ Hṛdayakuhara Nivāsinyai Namaḥ
8 ॐ सच्चिदानन्द रूपिण्यै नमः Oṁ Saccidānanda Rūpiṇyai Namaḥ
9 ॐ जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति साक्षिभूतायै नमः Oṁ Jāgrat Svapna Suṣupti Sākṣibhūtāyai Namaḥ
10 ॐ शान्त्यै नमः Oṁ Śāntyaī Namaḥ
11 ॐ कान्त्यै नमः Oṁ Kāntyai Namaḥ
12 ॐ दयारूपिण्यै नमः Oṁ Dayārūpiṇyai Namaḥ
13 ॐ प्रेमरूपायै नमः Oṁ Premarūpāyai Namaḥ
14 ॐ तेजोवत्यै नमः Oṁ Tejovatyai Namaḥ
15 ॐ सूक्ष्मरूपिण्यै नमः Oṁ Sūkṣmarūpiṇyai Namaḥ
16 ॐ अचिन्त्यरूप्यायै नमः Oṁ Acintyarūpyāyai Namaḥ
17 ॐ आत्मविद्यायै नमः Oṁ Ātmavidyāyai Namaḥ
18 ॐ श्री गुरुमूर्तये नमः Oṁ Śrī Gurumūrtaye Namaḥ
19 ॐ आत्मने नमः Oṁ Ātmane Namaḥ
20 ॐ ज्ञानगम्यायै नमः Oṁ J˝ānagamyāyai Namaḥ
21 ॐ महायोगिन्यै नमः Oṁ Mahāyoginyai Namaḥ
22 ॐ चित्तनाशकायै नमः Oṁ Cittanāśakāyai Namaḥ
23 ॐ द्वैतवर्जितायै नमः Oṁ Dvaitavarjitāyai Namaḥ
24 ॐ ब्रह्मात्मैक्य स्वरूपायै नमः Oṁ Brahmātmaikya Svarūpāyai Namaḥ
25 ॐ सहजसमाधिस्थितायै नमः Oṁ Sahajasamādhisthitāyai Namaḥ
26 ॐ सर्वोपाधिविनिर्मुक्तायै नमः Oṁ Sarvopādhivinirmuktāyai Namaḥ
27 ॐ हृदयनटेश्वर्यै नमः Oṁ Hṛdayanaṭeśvaryai Namaḥ
28 ॐ मुक्तिदायै नमः Oṁ Muktidāyai Namaḥ
29 ॐ जन्मरहितायै नमः Oṁ Janmarahitāyai Namaḥ
30 ॐ पूज्यायै नमः Oṁ Pūjyāyai Namaḥ
31 ॐ परंज्योतिशे नमः Oṁ Paraṁjyotiśe Namaḥ
32 ॐ परात्परायै नमः Oṁ Parātparāyai Namaḥ
33 ॐ सर्वान्तर्यामिन्यै नमः Oṁ Sarvāntaryāminyai Namaḥ
34 ॐ मृत्युञ्जयायै नमः Oṁ Mṛtyu˝jayāyai Namaḥ
35 ॐ निरामयायै नमः Oṁ Nirāmayāyai Namaḥ
36 ॐ धीरायै नमः Oṁ Dhīrāyai Namaḥ
37 ॐ नित्यतृप्तायै नमः Oṁ Nityatṛptāyai Namaḥ
38 ॐ वेदवेद्यायै नमः Oṁ Vedavedyāyai Namaḥ
39 ॐ क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिन्यै नमः Oṁ Kṣetrakṣetraj˝apālinyai Namaḥ
40 ॐ पशुपाशविमोचन्यै नमः Oṁ Paśupāśavimocanyai Namaḥ
41 ॐ कृतज्ञायै नमः Oṁ Kṛtaj˝āyai Namaḥ
42 ॐ निर्वाणसुखदायिन्यै नमः Oṁ Nirvāṇasukhadāyinyai Namaḥ
43 ॐ तत्वमय्यै नमः Oṁ Tatvamayyai Namaḥ
44 ॐ विश्वमात्रे नमः Oṁ Viśvamātre Namaḥ
45 ॐ ग़ुणातीतायै नमः Oṁ Ġuṇātītāyai Namaḥ
46 ॐ अन्तर्मुख समाराध्यै नमः Oṁ Antarmukha Samārādhyai Namaḥ
47 ॐ भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः Oṁ Bhuktimuktipradāyinyai Namaḥ
48 ॐ कृपापूर्णायै नमः Oṁ Kṛpāpūrṇāyai Namaḥ
49 ॐ सर्वस्वरूपिण्यै नमः Oṁ Sarvasvarūpiṇyai Namaḥ
50 ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः Oṁ Sarvasākṣiṇyai Namaḥ
51 ॐ सर्वभूतात्मायै नमः Oṁ Sarvabhūtātmāyai Namaḥ
52 ॐ निष्कलंकायै नमः Oṁ Niṣkalaṁkāyai Namaḥ
53 ॐ अभयप्रदायिन्यै नमः Oṁ Abhayapradāyinyai Namaḥ
54 ॐ सर्वमंगलमंगल्यै नमः Oṁ Sarvamaṁgalamaṁgalyai Namaḥ
55 ॐ सिद्धिबुद्धिप्रदायिन्यै नमः Oṁ Siddhibuddhipradāyinyai Namaḥ
56 ॐ आद्यन्तरहितायै नमः Oṁ Ādyantarahitāyai Namaḥ
57 ॐ महापापहरायै नमः Oṁ Mahāpāpaharāyai Namaḥ
58 ॐ भावनागम्यायै नमः Oṁ Bhāvanāgamyāyai Namaḥ
59 ॐ भक्तसौभाग्यदायिन्यै नमः Oṁ Bhaktasaubhāgyadāyinyai Namaḥ
60 ॐ भक्तप्रियायै नमः Oṁ Bhaktapriyāyai Namaḥ
61 ॐ जीवन्मुक्तायै नमः Oṁ Jīvanmuktāyai Namaḥ
62 ॐ आत्मविद्याविशारदायै नमः Oṁ Ātmavidyāviśāradāyai Namaḥ
63 ॐ नित्यायै नमः Oṁ Nityāyai Namaḥ
64 ॐ नामरूप विवर्जितायै नमः Oṁ Nāmarūpa Vivarjitāyai Namaḥ
65 ॐ त्रिगुणातीतायै नमः Oṁ Triguṇātītāyai Namaḥ
66 ॐ निष्कामायै नमः Oṁ Niṣkāmāyai Namaḥ
67 ॐ नित्यमुक्तायै नमः Oṁ Nityamuktāyai Namaḥ
68 ॐ निष्प्रपंचायै नमः Oṁ Niṣprapaṁcāyai Namaḥ
69 ॐ तुर्यातीतायै नमः Oṁ Turyātītāyai Namaḥ
70 ॐ निरहंकारायै नमः Oṁ Nirahaṁkārāyai Namaḥ
71 ॐ निस्संशयायै नमः Oṁ Nissaṁśayāyai Namaḥ
72 ॐ अचलायै नमः Oṁ Acalāyai Namaḥ
73 ॐ निश्चिन्तायै नमः Oṁ Niścintāyai Namaḥ
74 ॐ भवनाशिन्यै नमः Oṁ Bhavanāśinyai Namaḥ
75 ॐ भेदनाशिन्यै नमः Oṁ Bhedanāśinyai Namaḥ
76 ॐ सर्वज्ञायै नमः Oṁ Sarvaj˝āayai Namaḥ
77 ॐ परमायै नमः Oṁ Paramāyai Namaḥ
78 ॐ कालिकारूपिण्यै नमः Oṁ Kālikārūpiṇyai Namaḥ
79 ॐ वर्णाश्रममतातीतायै नमः Oṁ Varṇāśramamatātītāyai Namaḥ
80 ॐ करुणारससागरायै नमः Oṁ Karuṇārasasāgarāyai Namaḥ
81 ॐ तत्पदलक्ष्यार्थायै नमः Oṁ Tatpadalakṣyārthāyai Namaḥ
82 ॐ देशकालातीतायै नमः Oṁ Deśakālātītāyai Namaḥ
83 ॐ व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिण्यै नमः Oṁ Vyaktāvyaktasvarūpiṇyai Namaḥ
84 ॐ जगद्धितावतारायै नमः Oṁ Jagaddhitāvatārāyai Namaḥ
85 ॐ मनोवाचामगोचरायै नमः Oṁ Manovācāmagocarāyai Namaḥ
86 ॐ पन्चकोशान्तरस्थितायै नमः Oṁ Pancakośāntarasthitāyai Namaḥ
87 ॐ विघ्ननाशिन्यै नमः Oṁ Vighnanāśinyai Namaḥ
88 ॐ वयोवस्थाविवर्जितायै नमः Oṁ Vayovasthāvivarjitāyai Namaḥ
89 ॐ चिन्मय्यै नमः Oṁ Cinmayyai Namaḥ
90 ॐ महालक्ष्मी रूपायै नमः Oṁ Mahālakṣmī Rūpāyai Namaḥ
91 ॐ दक्षिणामूर्ति रूपिण्यै नमः Oṁ Dakṣiṇāmūrti Rūpiṇyai Namaḥ
92 ॐ ब्रह्मण्यै नमः Oṁ Brahmaṇyai Namaḥ
93 ॐ विश्वरूपायै नमः Oṁ Viśvarūpāyai Namaḥ
94 ॐ शिवज्ञानप्रदायिन्यै नमः Oṁ Śivaj˝ānapradāyinyai Namaḥ
95 ॐ सत्यज्ञानानन्दरूपिण्यै नमः Oṁ Satyaj˝ānānandarūpiṇyai Namaḥ
96 ॐ अर्धनारीश्वर्यै नमः Oṁ Ardhanārīśvaryai Namaḥ
97 ॐ पूर्णायै नमः Oṁ Pūrṇāyai Namaḥ
98 ॐ कार्यकारण निर्मुक्तायै नमः Oṁ Kāryakāraṇa Nirmuktāyai Namaḥ
99 ॐ सुहॄद् जन सुलभायै नमः Oṁ Suhṝd Jana Sulabhāyai Namaḥ
100 ॐ अनुपमायै नमः Oṁ Anupamāyai Namaḥ
101 ॐ विनतायै नमः Oṁ Vinatāyai Namaḥ
102 ॐ शाश्वत्यै नमः Oṁ Śāśvatyai Namaḥ
103 ॐ पद्मनयनायै नमः Oṁ Padmanayanāyai Namaḥ
104 ॐ मन्दस्मितायै नमः Oṁ Mandasmitāyai Namaḥ
105 ॐ बन्धमोचन्यै नमः Oṁ Bandhamocanyai Namaḥ
106 ॐ भक्तजनाश्रयञ्चवरदायै नमः Oṁ Bhaktajanā śrayancavaradāyai Namaḥ
107 ॐ अरिषड्वर्गविजेतायै नमः Oṁ Ariṣaḍvargavijetāyai Namaḥ
108 ॐ अमृतायै नमःá Oṁ Amṛtāyai Namaḥ
इति मातृश्रीशारदा अष्टोत्तरशतनामावलि सम्पूर्णम्
Iti Mātṛśrīśāradā Aṣṭottaraśatanāmāvali Sampūrṇam