This Ashtottara on the holy mountain Arunachala was composed by Sri Lakshmana Swamy.  PDF

श्री लक्ष्मणभगवान्विरचितम् श्री अरुणाचलेश्वर अष्टोत्तरशतनामावली
Śrī Lakṣmaṇabhagavānviracitam Śrī Aruṇācaleśvara Aṣṭottaraśatanāmāvalī
1 ॐ अखण्ड ज्योति स्वरूपाय नमः Oṁ Akhaṇḍa Jyoti Svarūpāya Namaḥ
2 ॐ अरुणाचलेश्वराय नमः Oṁ Aruṇācaleśvarāya Namaḥ
3 ॐ आदिलिङ्गाय नमः Oṁ Ādilingāya Namaḥ
4 ॐ ब्रह्ममुररि सुरार्चिताय नमः Oṁ Brahmamurari Surārcitāya Namaḥ
5 ॐ अरुणगिरि रूपाय नमः Oṁ Aruṇagiri Rūpāya Namaḥ
6 ॐ सिद्ध रूपाय नमः Oṁ Siddha Rūpāya Namaḥ
7 ॐ अरुणाद्रि शिखरवासाय नमः Oṁ Aruṇādri Śikharavāsāya Namaḥ
8 ॐ हृदयनटेश्वराय नमः Oṁ Hṛdayanaṭeśvarāya Namaḥ
9 ॐ आत्माय नमः Oṁ Ātmāya Namaḥ
10 ॐ अर्धनारीश्वराय नमः Oṁ Ardhanārīśvarāya Namaḥ
11 ॐ शक्तिसमन्विताय नमः Oṁ Śaktisamanvitāya Namaḥ
12 ॐ आदिगुरुमूर्तये नमः Oṁ Ādigurumūrtaye Namaḥ
13 ॐ सृष्टिस्थितिलय कारणाय नमः Oṁ Sṛṣṭhisthitilaya Kāraṇāya Namaḥ
14 ॐ सच्चिदानन्द स्वरूपाय नमः Oṁ Saccidānanda Svarūpāya Namaḥ
15 ॐ करुणामृत सागराय नमः Oṁ Karuṇāmrūta Sāgarāya Namaḥ
16 ॐ आद्यन्त रहिताय नमः Oṁ Ādyanta Rahitāya Namaḥ
17 ॐ विश्वेश्वराय नमः Oṁ Viśveśvarāya Namaḥ
18 ॐ विश्वरूपाय नमः Oṁ Viśvarūpāya Namaḥ
19 ॐ विश्ववन्द्याय नमः Oṁ Viśvavandyāya Namaḥ
20 ॐ अष्टदरिद्र विनाशकाय नमः Oṁ Aṣṭadaridra Vināśakāya Namaḥ
21 ॐ नरकान्तक कारणाय नमः Oṁ Narakāntaka Kāraṇāyaa Namaḥ
22 ॐ जठाधराय नमः Oṁ Jaṭhādharāya Namaḥ
23 ॐ गौरीप्रियाय नमः Oṁ Gaurīpriyāya Namaḥ
24 ॐ कालान्तकाय नमः Oṁ Kālāntakāya Namaḥ
25 ॐ गंगाधराय नमः Oṁ Gaṁgādharāya Namaḥ
26 ॐ गजराज विमर्दनाय नमः Oṁ Gajarāja Vimardanāya Namaḥ
27 ॐ भक्त प्रियाय नमः Oṁ Bhakta Priyāya Namaḥ
28 ॐ भवरोगभयापहाय नमः Oṁ Bhavarogabhayāpahāya Namaḥ
29 ॐ शंकराय नमः Oṁ Śaṁkarāya Namaḥ
30 ॐ मणिकुण्डल मण्डिताय नमः Oṁ Maṇikuṇḍala Maṇḍitāya Namaḥ
31 ॐ चन्द्रशेखराय नमः Oṁ Candraśekharāya Namaḥ
32 ॐ मुक्तिदायकाय नमः Oṁ Muktidāyakāya Namaḥ
33 ॐ सर्वाधाराय नमः Oṁ Sarvādhārāya Namaḥ
34 ॐ शिवाय नमः Oṁ Śivāya Namaḥ
35 ॐ जन्मदुःखविनाशकाय नमः Oṁ Janmaduḥkhavināśakāya Namaḥ
36 ॐ कामदहनाय नमः Oṁ Kāmadahanāya Namaḥ
37 ॐ रावणदर्प विनाशकाय नमः Oṁ Rāvaṇadarpa Vināśakāya Namaḥ
38 ॐ सुगन्धलेपिताय नमः Oṁ Sugandhalepitāya Namaḥ
39 ॐ सिद्धसुरासुर वन्दिताय नमः Oṁ Siddhasurāsura Vanditāya Namaḥ
40 ॐ दक्षसुयज्ञ विनाशकाय नमः Oṁ Dakṣasuyaj˝a Vināśakāya Namaḥ
41 ॐ पंकजहार सुशोभिताय नमः Oṁ Paṁkajahāra Suśobhitāya Namaḥ
42 ॐ सञ्चितपाप विनाशकाय नमः Oṁ Sa˝citapāpa Vināśakāya Namaḥ
43 ॐ गौतमादिमुनि पूजिताय नमः Oṁ Gautamādimuni Pūjitāya Namaḥ
44 ॐ निर्मलाय नमः Oṁ Nirmalāya Namaḥ
45 ॐ परब्रह्माय नमः Oṁ Parabrahmāya Namaḥ
46 ॐ महादेवाय नमः Oṁ Mahādevāya Namaḥ
47 ॐ त्रिशूल धराय नमः Oṁ Triśūla Dharāya Namaḥ
48 ॐ पार्वती हृदयवल्लभाय नमः Oṁ Pārvatī Hṛdayavallabhāya Namaḥ
49 ॐ प्रमथनाथाय नमः Oṁ Pramathanāthāya Namaḥ
50 ॐ वामदेवाय नमः Oṁ Vāmadevāya Namaḥ
51 ॐ रुद्राय नमः Oṁ Rudrāya Namaḥ
52 ॐ श्री नीलकण्ठाय नमः Oṁ Śrī Nīlakaṇṭhāaya Namaḥ
53 ॐ वृषभ ध्वजाय नमः Oṁ Vṛṣabha Dhvajāya Namaḥ
54 ॐ वृषभवाहनाय नमः Oṁ Vṛṣabhavāhanāya Namaḥ
55 ॐ पञ्चवक्त्राय नमः Oṁ Pa˝cavaktrāya Namaḥ
56 ॐ पशुपते नमः Oṁ Paśupate Namaḥ
57 ॐ पशुपाश विमोचनाय नमः Oṁ Paśupāśa Vimocanāya Namaḥ
58 ॐ सर्वज्ञाय नमः Oṁ Sarvaj˝āya Namaḥ
59 ॐ भस्मान्गरागाय नमः Oṁ Bhasmāngarāgāya Namaḥ
60 ॐ नृकपालकलापमालाय नमः Oṁ Nṛkapālakalāpamālāya Namaḥ
61 ॐ मृत्युञ्जयाय नमः Oṁ Mṛtyu˝jayāya Namaḥ
62 ॐ त्रिनयनाय नमः Oṁ Trinayanāya Namaḥ
63 ॐ त्रिगुणातीताय नमः Oṁ Triguṇātītāya Namaḥ
64 ॐ त्रिभुवनेश्वराय नमः Oṁ Tribhuvaneśvarāya Namaḥ
65 ॐ नारायणप्रियाय नमः Oṁ Nārāyaṇapriyāya Namaḥ
66 ॐ सगुणाय नमः Oṁ Saguṇāya Namaḥ
67 ॐ निर्गुणाय नमः Oṁ Nirguṇāya Namaḥ
68 ॐ महेश्वराय नमः Oṁ Maheśvarāya Namaḥ
69 ॐ पूर्णरूपाय नमः Oṁ Pūrṇarūpāya Namaḥ
70 ॐ ॐकाररूपाय नमः Oṁ Oṁkārarūpāya Namaḥ
71 ॐ ॐकारवेद्याय नमः Oṁ Oṁkāravedyāya Namaḥ
72 ॐ तुर्यातीताय नमः Oṁ Turyātītāya Namaḥ
73 ॐ अद्वैताय नमः Oṁ Advaitāya Namaḥ
74 ॐ तपोगम्याय नमः Oṁ Tapogamyāya Namaḥ
75 ॐ श्रुतिज्ञानगम्याय नमः Oṁ Śrutij˝ānagamyāya Namaḥ
76 ॐ ज्ञानस्वरूपाय नमः Oṁ J˝ānasvarūpāya Namaḥ
77 ॐ दक्षिणामूर्तये नमः Oṁ Dakṣiṇāmūrtaye Namaḥ
78 ॐ मौनमुद्राधराय नमः Oṁ Maunamudrādharāya Namaḥ
79 ॐ मौनव्याख्यााप्रकटितपरब्रह्मतत्वाय नमः Oṁ Maunavyākhyāprakaṭitaparabrahmatatvāya Namaḥ
80 ॐ चिन्मुद्राय नमः Oṁ Cinmudrāya Namaḥ
81 ॐ सिद्धिबुद्धि प्रदायाय नमः Oṁ Siddhibuddhi Pradāyāya Namaḥ
82 ॐ ज्ञान वैराग्य सिद्धिप्रदायाय नमः Oṁ J˝āna Vairāgya Siddhipradāyāya Namaḥ
83 ॐ सहज समाधि स्थिताय नमः Oṁ Sahaja Samādhi Sthitāya Namaḥ
84 ॐ हस्तेकपाल धराय नमः Oṁ Hastekapāla Dharāya Namaḥ
85 ॐ करिचर्माम्बर धराय नमः Oṁ Karicarmāmbara Dharāya Namaḥ
86 ॐ श्री रमण प्रियाय नमः Oṁ Śrī Ramaṇa Priyāya Namaḥ
87 ॐ अचलाय नमः Oṁ Acalāya Namaḥ
88 ॐ श्री लक्ष्मण प्रियाय नमः Oṁ Śrī Lakṣmaṇa Priyāya Namaḥ
89 ॐ चिन्मयाय नमः Oṁ Cinmayāya Namaḥ
90 ॐ श्री शारदा प्रियाय नमः Oṁ Śrī Śāradā Priyāya Namaḥ
91 ॐ गौरीवदनाब्जबृन्दसूर्याय नमः Oṁ Gaurīvadanābjabṛndasūryāya Namaḥ
92 ॐ नागेन्द्र हाराय नमः Oṁ Nāgendra Hārāya Namaḥ
93 ॐ यक्षस्वरूपाय नमः Oṁ Yakṣasvarūpāya Namaḥ
94 ॐ भुक्ति मुक्ति प्रदायाय नमः Oṁ Bhukti Mukti Pradāyāya Namaḥ
95 ॐ सर्वसुन्दराय नमः Oṁ Sarvasundarāya Namaḥ
96 ॐ शरणागतवत्सलाय नमः Oṁ Śaraṇāgatavatsalāya Namaḥ
97 ॐ सर्वभूतात्माय नमः Oṁ Sarvabhūtātmāya Namaḥ
98 ॐ मृत्योमृत्युस्वरूपाय नमः Oṁ Mṛtyomṛtyusvarūpāya Namaḥ
99 ॐ दिगम्बराय नमः Oṁ Digambarāya Namaḥ
100 ॐ देशकालातीताय नमः Oṁ Deśakālātītāya Namaḥ
101 ॐ महापापहराय नमः Oṁ Mahāpāpaharāya Namaḥ
102 ॐ नित्याय नमः Oṁ Nityāya Namaḥ
103 ॐ निराश्रयाय नमः Oṁ Nirāśrayāya Namaḥ
104 ॐ नित्यशुद्धाय नमः Oṁ Nityaśuddhāya Namaḥ
105 ॐ निश्चिन्ताय नमः Oṁ Niścintāya Namaḥ
106 ॐ मनोवाचामगोचराय नमः Oṁ Manovācāmagocarāya Namaḥ
107 ॐ शिवज्ञानप्रदायाय नमः Oṁ Śivaj˝ānapradāyāya Namaḥ
108 ॐ शाश्वताय नमः Oṁ Śāśvatāya Namaḥ
इति श्री अरुणाचलेश्वर अष्टोत्तर शतनामावली सम्पूर्णम्
Iti Śrī Aruṇācaleśvara Aṣṭottara Śatanāmāvalī Sampūrṇam
"स्मरण मात्रमुनने परमुक्ति फलद करुणामृत जलधियरुणाचलमिदि "
Smaraṇa Mātramunane Paramukti Phalada Karuṇāmṛta Jaladhiyaruṇācalamidi